Home > Dancing > Dance 2007 > LA Salsa 2007 (May 24-27, 2007) > Saturday (May 26, 2007) > Saturday's Afternoon Show > Saturday's Afternoon Show (Set 4 of 5)

Saturday's Afternoon Show (Set 4 of 5)

Order all photos on CD | Slideshow
LASA0831.jpg
1
LASA0831.jpg
Order photo
 
LASA0832.jpg
2
LASA0832.jpg
Order photo
 
LASA0833.jpg
3
LASA0833.jpg
Order photo
 
LASA0834.jpg
4
LASA0834.jpg
Order photo
 
LASA0835.jpg
5
LASA0835.jpg
Order photo
 
LASA0836.jpg
6
LASA0836.jpg
Order photo
 
LASA0837.jpg
7
LASA0837.jpg
Order photo
 
LASA0838.jpg
8
LASA0838.jpg
Order photo
 
LASA0839.jpg
9
LASA0839.jpg
Order photo
 
LASA0840.jpg
10
LASA0840.jpg
Order photo
 
LASA0841.jpg
11
LASA0841.jpg
Order photo
 
LASA0842.jpg
12
LASA0842.jpg
Order photo
 
LASA0843.jpg
13
LASA0843.jpg
Order photo
 
LASA0844.jpg
14
LASA0844.jpg
Order photo
 
LASA0845.jpg
15
LASA0845.jpg
Order photo
 
LASA0846.jpg
16
LASA0846.jpg
Order photo
 
LASA0847.jpg
17
LASA0847.jpg
Order photo
 
LASA0848.jpg
18
LASA0848.jpg
Order photo
 
LASA0849.jpg
19
LASA0849.jpg
Order photo
 
LASA0850.jpg
20
LASA0850.jpg
Order photo
 
LASA0851.jpg
21
LASA0851.jpg
Order photo
 
LASA0852.jpg
22
LASA0852.jpg
Order photo
 
LASA0853.jpg
23
LASA0853.jpg
Order photo
 
LASA0854.jpg
24
LASA0854.jpg
Order photo
 
LASA0855.jpg
25
LASA0855.jpg
Order photo
 
LASA0856.jpg
26
LASA0856.jpg
Order photo
 
LASA0857.jpg
27
LASA0857.jpg
Order photo
 
LASA0858.jpg
28
LASA0858.jpg
Order photo
 
LASA0859.jpg
29
LASA0859.jpg
Order photo
 
LASA0860.jpg
30
LASA0860.jpg
Order photo
 
LASA0861.jpg
31
LASA0861.jpg
Order photo
 
LASA0862.jpg
32
LASA0862.jpg
Order photo
 
LASA0863.jpg
33
LASA0863.jpg
Order photo
 
LASA0864.jpg
34
LASA0864.jpg
Order photo
 
LASA0865.jpg
35
LASA0865.jpg
Order photo
 
LASA0866.jpg
36
LASA0866.jpg
Order photo
 
LASA0867.jpg
37
LASA0867.jpg
Order photo
 
LASA0868.jpg
38
LASA0868.jpg
Order photo
 
LASA0869.jpg
39
LASA0869.jpg
Order photo
 
LASA0870.jpg
40
LASA0870.jpg
Order photo
 
LASA0871.jpg
41
LASA0871.jpg
Order photo
 
LASA0872.jpg
42
LASA0872.jpg
Order photo
 
LASA0873.jpg
43
LASA0873.jpg
Order photo
 
LASA0874.jpg
44
LASA0874.jpg
Order photo
 
LASA0875.jpg
45
LASA0875.jpg
Order photo
 
LASA0876.jpg
46
LASA0876.jpg
Order photo
 
LASA0877.jpg
47
LASA0877.jpg
Order photo
 
LASA0878.jpg
48
LASA0878.jpg
Order photo
 
LASA0879.jpg
49
LASA0879.jpg
Order photo
 
LASA0880.jpg
50
LASA0880.jpg
Order photo
 
LASA0881.jpg
51
LASA0881.jpg
Order photo
 
LASA0882.jpg
52
LASA0882.jpg
Order photo
 
LASA0883.jpg
53
LASA0883.jpg
Order photo
 
LASA0884.jpg
54
LASA0884.jpg
Order photo
 
LASA0885.jpg
55
LASA0885.jpg
Order photo
 
LASA0886.jpg
56
LASA0886.jpg
Order photo
 
LASA0887.jpg
57
LASA0887.jpg
Order photo
 
LASA0888.jpg
58
LASA0888.jpg
Order photo
 
LASA0889.jpg
59
LASA0889.jpg
Order photo
 
LASA0890.jpg
60
LASA0890.jpg
Order photo
 
LASA0891.jpg
61
LASA0891.jpg
Order photo
 
LASA0892.jpg
62
LASA0892.jpg
Order photo
 
LASA0893.jpg
63
LASA0893.jpg
Order photo
 
LASA0894.jpg
64
LASA0894.jpg
Order photo
 
LASA0895
65
LASA0895
Order photo
 
LASA0896
66
LASA0896
Order photo
 
LASA0897
67
LASA0897
Order photo
 
LASA0898
68
LASA0898
Order photo
 
LASA0899
69
LASA0899
Order photo
 
LASA0900
70
LASA0900
Order photo
 
LASA0901
71
LASA0901
Order photo
 
LASA0902
72
LASA0902
Order photo
 
LASA0903
73
LASA0903
Order photo
 
LASA0904
74
LASA0904
Order photo
 
LASA0905
75
LASA0905
Order photo
 
LASA0906
76
LASA0906
Order photo
 
LASA0907
77
LASA0907
Order photo
 
LASA0908
78
LASA0908
Order photo
 
LASA0909
79
LASA0909
Order photo
 
LASA0910
80
LASA0910
Order photo
 
LASA0911
81
LASA0911
Order photo
 
LASA0912
82
LASA0912
Order photo
 
LASA0913
83
LASA0913
Order photo
 
LASA0914
84
LASA0914
Order photo
 
LASA0915
85
LASA0915
Order photo
 
LASA0916
86
LASA0916
Order photo
 
LASA0917
87
LASA0917
Order photo
 
LASA0918
88
LASA0918
Order photo
 
LASA0919
89
LASA0919
Order photo
 
LASA0920
90
LASA0920
Order photo
 
LASA0921
91
LASA0921
Order photo
 
LASA0922
92
LASA0922
Order photo
 
LASA0923
93
LASA0923
Order photo
 
LASA0924
94
LASA0924
Order photo
 
LASA0925
95
LASA0925
Order photo
 
LASA0926
96
LASA0926
Order photo
 
LASA0927
97
LASA0927
Order photo
 
LASA0928
98
LASA0928
Order photo
 
LASA0929
99
LASA0929
Order photo
 
LASA0930
100
LASA0930
Order photo
 
LASA0931
101
LASA0931
Order photo
 
LASA0932
102
LASA0932
Order photo
 
LASA0933
103
LASA0933
Order photo
 
LASA0934
104
LASA0934
Order photo
 
LASA0935
105
LASA0935
Order photo
 
LASA0936
106
LASA0936
Order photo
 
LASA0937
107
LASA0937
Order photo
 
LASA0938
108
LASA0938
Order photo
 
LASA0939
109
LASA0939
Order photo
 
LASA0940
110
LASA0940
Order photo
 
LASA0941
111
LASA0941
Order photo
 
LASA0942
112
LASA0942
Order photo
 
LASA0943
113
LASA0943
Order photo
 
LASA0944
114
LASA0944
Order photo
 
LASA0945
115
LASA0945
Order photo
 
LASA0946
116
LASA0946
Order photo
 
LASA0947
117
LASA0947
Order photo
 
LASA0948
118
LASA0948
Order photo
 
LASA0949
119
LASA0949
Order photo
 
LASA0950
120
LASA0950
Order photo
 
powered by Fotki